top of page

Sodeluj v naši anketi!

download (6).png

Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov V okviru raziskave, v kateri sodelujete, bomo od vas zbirali osebne podatke

Za to raziskavo se uporablja evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Poleg rednih osebnih podatkov, kot so podatki o vaši starosti in spolu, se zbirajo tudi "posebne kategorije" osebnih podatkov o vaši veri, veri vaših staršev, vaši državi rojstva, državi rojstva vaših staršev, vaši spolni usmerjenosti in spolni identiteti, psihološkem počutju in lokaciji vaše šole.

Obveščamo vas, da je Univerza v Gentu upravljavec vaših osebnih podatkov, obdelanih v okviru te raziskave. To pomeni, da se raziskovalci na univerzi v Gentu odločijo, kako in zakaj se bodo obdelali v okviru raziskave. Seveda jih zavezuje obrazec za informirano privolitev, ki ste ga odobrili na začetku sodelovanja v študiji.

Ti znanstvenoraziskovalni cilji in s tem ta znanstvena raziskava se izvajajo v javnem interesu, kar pomeni, da bi raziskave, politiko in intervencijska prizadevanja informirali z boljšim razumevanjem vpliva kulturnih in družbenih norm na izkušnje viktimizacije in diskriminacije v šoli med LGBTQ dijaki.

Z vašimi osebnimi podatki bodo lahko delali raziskovalci in raziskovalni sodelavci, ki delajo na FREE projektu na Univerzi v Gentu. Vsi uslužbenci za ravnanje z osebnimi podatki so zavezani „splošnemu kodeksu ravnanja pri obdelavi osebnih podatkov.

Po koncu projekta imajo lahko drugi raziskovalci dostop do teh podatkov le, če se strinjajo, da bodo ohranili zaupnost podatkov, kot je zahtevano v tem obrazcu. Vsi osebni podatki, ki bi vas lahko razumno identificirali, bodo odstranjeni ali spremenjeni, preden se datoteke delijo z drugimi raziskovalci.

V skladu z ustrezno politiko UGent o raziskovalnih podatkih bo Univerza v Gentu podatke, zbrane v okviru raziskave, hranila vsaj 5 let. Vsakemu udeležencu bo dodeljena identifikacijska številka. Na koncu zbiranja podatkov (leta 2021 bo določen datum) bodo podatki preneseni. Imena šol bodo kodirana v številkah. Prvotna imena šol bodo skupaj z identifikacijskimi številkami shranjena v ločeni datoteki. Po dveh letih po koncu zbiranja podatkov bo datoteka z identifikacijskimi številkami in imeni šol izbrisana.

V tem celotnem obdobju lahko vedno:

- Vprašate za dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov.

Če bodo vaši podatki iz nekega razloga jasno pripisani vam, lahko

- Zahtevate dostop do podatkov, ki so shranjeni o vas.

- Zahtevate popravke, če so podatki napačni ali nepopolni.

Med postopkom te zahteve imate pravico omejiti obdelavo podatkov o vas.

- Ugovarjate obdelavi vaših podatkov.

V kolikor imate vprašanja o raziskavi, se lahko vedno obrnete na glavnega raziskovalca Salvatoreja Ioverna na salvatore.ioverno@ugent.be. Če imate vprašanja ali pomisleke glede vaših pravic kot udeleženca raziskave, se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov Univerze v Gentu na (privacy@ugent.be).

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki pri belgijskem nadzornem organu, pristojnem za izvrševanje zakonodaje o varstvu podatkov:


Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail:  contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 

Sodeluj v naši anketi!

download (6).png
bottom of page