top of page

Aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van het onderzoek waaraan u deelneemt, worden persoonsgegevens van u verzameld. Hierdoor is op dit onderzoek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Graag willen wij u erop wijzen dat naast reguliere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw leeftijd en geslacht, er ook "bijzondere categorieën" persoonsgegevens worden verzameld over uw godsdienst, de godsdienst van uw ouders, uw geboorteland, het geboorteland van uw ouders, uw seksuele geaardheid en genderidentiteit, uw psychisch welzijn en uw schoollocatie.

 

Graag informeren wij u dat de Universiteit Gent de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden verwerkt. Dit betekent dat de onderzoekers van de Universiteit Gent beslissen over het hoe en waarom van de verwerking in het kader van het onderzoek. Uiteraard zijn zij gebonden aan het formulier voor geïnformeerde toestemming dat u bij aanvang van uw deelname aan het onderzoek heeft goedgekeurd.

 

Deze wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen en dus dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in het algemeen belang, dit betekent dat onderzoeks-, beleids- en interventie-inspanningen zouden worden geïnformeerd met een beter begrip van de invloed van culturele en maatschappelijke normen op de ervaringen van slachtofferschap en discriminatie op school onder LHBTQ-studenten.

 

Uw persoonsgegevens kunnen eventueel geraadpleegd worden door onderzoekers en onderzoeksassistenten die werkzaam zijn bij het FREE-project binnen de UGent. Alle medewerkers voor de omgang met persoonsgegevens zijn gebonden aan de 'Algemene Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en persoonsgegevens'.

 

Na afloop van het project kunnen andere onderzoekers alleen toegang krijgen tot deze gegevens als ze ermee instemmen de vertrouwelijkheid van de informatie te bewaren zoals gevraagd in dit formulier. Alle persoonlijke informatie die u redelijkerwijs zou kunnen identificeren, zal worden verwijderd of gewijzigd voordat bestanden worden gedeeld met andere onderzoekers.

 

In overeenstemming met het relevante UGent-beleid inzake onderzoeksgegevens, bewaart de Universiteit Gent de gegevens verzameld in het kader van het onderzoek gedurende minstens 5 jaar. Elke deelnemer krijgt een identificatienummer toegewezen. Aan het einde van de dataverzameling (in 2021 wordt de datum bepaald) worden de data gedownload. De namen van de scholen worden in cijfers gecodeerd. De originele namen van de scholen worden samen met de identificatienummers in een apart bestand bewaard. Na 2 jaar vanaf het einde van de gegevensverzameling, wordt het bestand met de identificatienummers en de namen van de scholen verwijderd.

Gedurende deze gehele periode mag u altijd:

- Vragen om aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens.

Als uw gegevens om de een of andere reden duidelijk aan u kunnen worden toegeschreven, kunt u:

- Vragen om toegang tot de gegevens die over u zijn opgeslagen.

- Correcties aanvragen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Tijdens de beoordeling van dit verzoek heeft u het recht om de verwerking van gegevens over u te beperken.

- Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

 

Voor vragen over het onderzoek kan je steeds contact opnemen met hoofdonderzoeker Salvatore Ioverno via salvatore.ioverno@ugent.be. Als je vragen of zorgen hebt over je rechten als onderzoeksdeelnemer, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Gent via (privacy@ugent.be).

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, bij de Belgische toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail:  contact(at)apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Terug naar de vragenlijst!

Belg.png

Terug naar de vragenlijst!

Belg.png
bottom of page