top of page

Sudjeluj u našem istraživanju!

download (7).png

Dodatne informacije o korištenju tvojih osobnih podataka

 

U kontekstu istraživanja u kojem sudjeluješ će se prikupiti i neki tvoji osobni podaci. Zbog toga se u ovoj situaciji primjenjuje Europska opća uputa o zaštiti podataka (GDPR).

 

Želimo ti skrenuti pažnju da će se osim uobičajenih osobnih podataka, kao što su podaci o tvojoj dobi i spolu/rodu, prikupljati i druge “posebne kategorije” osobnih podataka kao što su podaci o tvojoj religioznosti, religioznosti tvojih roditelja, državi tvojeg rođenja, državi rođenja tvojih roditelja, tvojoj seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, tvojoj psihološkoj dobrobiti i lokaciji tvoje škole.

Želimo te informirati da je Sveučilište u Ghentu glavni kontrolor tvojih osobnih podataka koje se koriste u kontekstu ovog istraživanja. To znači da istraživači sa Sveučilišta u Ghentu odlučuju kako i zašto će koristiti podatke u kontekstu ovog istraživanja. Naravno, oni su obavezni tvoje podatke koristiti na način na koji si ti sam/a odobrio/la svojim informiranim pristankom na početku sudjelovanja u istraživanju.

Naši istraživački ciljevi čine ovo istraživanjem od javnog interesa, što znači da će njegovi nalazi omogućiti bolje razumijevanje utjecaja kulturalnih i društvenih normi na iskustva viktimizacije i diskriminacije u školi među  LGBTQ učenicima, te na taj način bolje informirati buduća istraživanja, politike i intervencije. 

Moguće je da će istraživači i asistenti sa Sveučilišta u Ghentu i Sveučilišta u Zagrebu koji rade na FREE projektu konzultirati tvoje osobne podatke. Sve zaposlenike koji rade s osobnim podacima obvezuje Opći kodeks ponašanja vezan uz korištenje osobnih podataka i osobnih informacija.

Nakon završetka projekta, ostali istraživači moći će pristupiti ovim podacima samo ukoliko pristanu čuvati povjerljivost podataka kako se traži u ovom obrascu. Bilo kakve osobne informacije koje bi omogućavale da te se identificira će biti uklonjene ili promijenjene prije nego što podaci budu podijeljeni s drugim istraživačima.

U skladu s važećom politikom Sveučilišta u Ghentu koja se tiče istraživačkih podataka, Sveučilište u Ghentu i Sveučilište u Zagrebu čuvat će podatke prikupljene ovim istraživanjem barem 5 godina. Svakom sudioniku će biti dodijeljen identifikacijski broj. Na kraju prikupljanja podataka (tijekom 2021., točan datum će se tek utvrditi), podaci će se preuzeti iz online sustava. Imena škola bit će rekodirana u brojeve. Originalna imena škola će se čuvati u zasebnom dokumentu zajedno s identifikacijskim brojevima. Dvije godine nakon završetka prikupljanja podataka, dokument koji sadrži imena škola i identifikacijske brojeve će se trajno izbrisati.

Tijekom cijelog tog perioda uvijek možeš:

- tražiti dodatne informacije o načinu korištenja tvojih podataka

 

Ukoliko se tvoji podaci zbog bilo kojeg razloga mogu jasno povezati s tobom, možeš:

- tražiti pristup podacima koji su prikupljeni o tebi

- tražiti ispravke ukoliko su podaci netočni ili nepotpuni. Tijekom procjene tog zahtjeva, tvoje je pravo ograničiti korištenje tvojih podataka.

- buniti se protiv korištenja tvojih podataka

Ukoliko imaš pitanja o istraživanju uvijek možeš kontaktirati glavnog istraživača Salvatorea Ioverna na salvatore.ioverno@ugent.br. Ukoliko imaš pitanja ili briga oko tvojih prava kao sudionika istraživanja možeš kontaktirati Službenika za zaštitu podataka na Sveučilištu u Ghentu na (privacy@ugent.be).

Također imaš pravo podnijeti žalbu na to kako se koriste tvoji osobni podaci kod belgijske Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je odgovorna za provođenje zakona o zaštiti podataka:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail:  contact(at)apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Sudjeluj u našem istraživanju!

download (7).png
bottom of page